Bangkok Thailand 081-805-8694

ครั้งแรกในเมืองไทย!!! กับงานสัมมนาออนไลน์ Digital Twin Thailand Series By Asset Activator

เพราะการแข่งขันทางธุรกิจไม่มีคำว่า ‘หยุดนิ่ง’ ยิ่งเมื่อโลกอยู่ในยุค Digital Disruption อาจกล่าวได้ว่า นี่คือจุดสิ้นสุดของยุคค่อยเป็นค่อยไป ไม่เว้นแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ จากยุคหนึ่งที่เคยเป็น ‘ทรัพย์อยู่นิ่ง’ มีเปลี่ยนแปลงน้อยมาก แต่ปัจจุบันกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีการปรับปรุง-เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมากขึ้น ด้วยปัจจัยหลายประการ
ดังนั้นองค์กรจึงต้องพร้อม ‘ยืดหยุ่น’ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Agility) ให้สามารถแข่งขันได้

แต่สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะยืดหยุ่นอย่างไร?


ในทศวรรษที่ผ่านมา การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจและวิธีการทำงาน จึงเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ งานบริหารโครงการ และงานการจัดการอาคารต่างๆ ที่มีการพัฒนานวัตกรรม หรือ Prop Tech ใหม่ๆ เข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของธุรกิจ

Share us