Bangkok Thailand 081-805-8694

Home

01
Asset Activator

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Digital Twin ที่จะมอบโซลูชั่นอัจฉริยะ ในการช่วยบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์-อสังหาริมทรัพย์-โครงการอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

02
Asset Activator

Empowering property asset value with Digital Twin

01

สู่การปฏิวัติการบริหารอาคาร-อสังหริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจและวิธีการทำงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

previous arrow
next arrow

Asset Activator (แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์)

ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเทคโนโลยี Digital Twin ที่จะมอบโซลูชั่นอัจฉริยะในการช่วยบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์-อสังหาริมทรัพย์-โครงการอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นที่ปรึกษาและสร้าง Digital Twin ด้วยโซลูชั่นที่คิดค้นมาเฉพาะ สามารถทำงานร่วมกับระบบ ERP ได้อย่างสะดวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้อาคาร/อสังหาริมทรัพย์/โครงการของคุณ ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ไทยทัดเทียมสากล

ลูกค้าของเรา

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ Asset Activator

ทีมงานครบวงจรหลากสาขา

ประสบการณ์วิชาชีพกว่า 40 ปี

ออกแบบโซลูชั่นเฉพาะตอบโจทย์ธุรกิจ

เชื่อมต่อ ERP สะดวก

เพิ่มประสิทธิภาพให้อาคาร สร้างมูลค่าเพิ่ม

รู้จักโลก Digital Twin ไปกับเรา Asset Activator

Digital Twin เทคโนโลยีที่ผู้บริหารต้องรู้จัก สู่การปฏิวัติการบริหารอาคาร-อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์

admin

31/08/2021

บทเรียนสุดคลาสสิคของงานบริหารอสังหา เมื่อแบบอาคารไม่มี-ไม่อัปเดต

As-Built Document เทียบได้กับเป็น “แผนที่” ของการเดินทางไปสู่อนาคตของการบริหารสินทรัพย์อาคารนั้น ถ้าเปรียบป็นงานด้านบัญชี As-Built Document นี้คือ ‘งบดุล’

admin

10/09/2021

5 สเต็ปปูทาง Digital Twin เพื่อการบริหารอาคาร สู่การวางรากฐาน Autonomous Building

ทุกวันนี้ BIM Technology เป็นใจกลางของการสร้าง Digital Twin เป็นเครื่องมือที่วิศวกรรมนำมาใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง นี่คือศักยภาพในการสร้างปรากฎการณ์ Digital Transformation สำหรับองค์กร

asset

22/01/2022

ผู้ก่อตั้ง

ยกระดับทุกส่วนงานบริหารจัดการอาคาร/อสังหาริมทรัพย์/โครงการของคุณ

เพิ่มช่องทางรายได้

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจที่ดีให้กับลูกค้า-คู่ค้า-ผู้เช่า ด้วยโซลูชั่น Asset Management Stream™ (AMS) ที่จะนำเสนอแบบจำลองสินทรัพย์ดิจิทัล Digital Twin ที่มีความถูกต้องแม่นยำ เข้าใจง่าย ยกระดับการตัดสินใจที่ดีขึ้น นำไปสู่การวางแผนการลงทุนในอนาคต

ลดงานซ่อมบำรุง

ผสมผสานหลากหลายเทคโนโลยี รวมถึง Digital Twin จนเกิดเป็นโซลูชั่นอัจฉริยะในการจัดการอาคาร, อาณาจักรสินทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ของคุณ ที่จะช่วยลดเนื้องานการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ลดความผิดพลาด ลดงานซ้ำซ้อน ลดเวลาการทำงาน ทำให้ช่วยลดค่าซ่อมบำรุงได้อย่างคาดไม่ถึง

รักษาและป้องกันความปลอดภัย

การนำเทคโนโลยี Digital Twin มาเป็นฐานข้อมูลสามมิติของอาคาร จะเป็นข้อมูลสนับสนุนในการรักษาและป้องกันความปลอดภัยให้กับอาคารได้อย่างมั่นใจ สามารถจำลองเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น เส้นทางการเข้าถึงของนักผจญเพลิง การอพยพผู้ใช้อาคาร เหตุการณ์ก่อการร้าย และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วแต่โจทย์ของเจ้าของอาคาร

ประหยัดพลังงาน

Digital Twin มีศักยภาพจำลองการใช้พลังงานของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลการใช้พลังงานของเครื่องจักร หรือการใช้พลังงานประจำวันของอาคารหรือโครงการ โดยสามารถประเมินข้อมูลได้ตั้งแต่ก่อนการติดตั้ง เพื่อนำไปวางแผนการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนงานออกแบบต่อเติม

Digital Twin คือภาพสะท้อนเสมือนของอาคารจริง จึงเปรียบเสมือน “แผนที่” ให้มัณฑนากร สถาปนิก หรือผู้รับเหมา ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา ช่วยลดเวลาการทำงาน ลดการสำรวจสถานที่ ลดความเสีย หายที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจไม่ตรงกัน

ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจของคุณไปกับเรา

ติดต่อเรา

บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด
226 อาคารวิเศษศิริ ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Asset Activator
226 Visessiri Building, 3rd Floor, Phahonyothin Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

อีเมล์ asset@assetactivator.co.th

ช่องทางสื่อออนไลน์

Share us