Bangkok Thailand 081-805-8694

กรณีศึกษาโรงงานหมิงตี้ : Digital Twin เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของอสังหาศตวรรษที่ 21

ขึ้นชื่อว่าโรงงานอุตสาหกรรม ย่อมเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงระดับสูง ยิ่งถ้าเป็นโรงงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุติดไฟง่าย มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ยิ่งต้องเป็นสถานที่ที่มีการป้องกันภัยในระดับสูงสุด โดยทั่วไปคือ ควรอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและนิคมนั้นควรอยู่ในระยะห่างจากเขตชุมชนเช่นกัน

แต่จากกรณีเหตุระเบิดไฟไหม้อย่างรุนแรงของโรงงานหมิงตี้เคมีคอล เมื่อกลางปีกรกฎาคมที่ผ่านมา (2564) ซึ่งตัวโรงงานตั้งมาก่อนตั้งแต่ปี 2532 ก่อนการประกาศผังเมืองรวมของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2544 ที่กำหนดให้พื้นที่บริเวณนั้นและใกล้เคียงเป็นเขตอุตสาหกรรม จนต่อมามีหมู่บ้านต่างๆ มากมายไปตั้งล้อมอยู่อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุไม่คาดคิด กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่

Share us