Bangkok Thailand 081-805-8694

“Cloud As-Built Document” ถึงเวลาเดินทางสู่อนาคตของ Digital Twin กับบทบาทสร้าง Digital Transformation ในการบริหารจัดเก็บแบบอาคาร (ภาคต่อ)

Digital Twin มาตอบโจทย์ Asset Information Management อย่างไร?
ปัญหาทั้งหมดจะจบไปแบบถาวร ถ้าเลือกใช้ ‘เครื่องมือที่ใช่’ และ ‘เทคโนโลยีที่ใช่’
หนึ่งในนั้น คือ Digital Twin

asset

01/11/2021

“Cloud As-Built Document”เมื่อ Digital Twin มีบทบาทในการสร้าง Digital Transformation บริหารจัดเก็บแบบอาคาร (1)

การที่ As-Built Document ‘ไม่มี’ หรือ ‘ไม่ตรง’ กับความเป็นจริงนั้น ก่อให้เกิดความเสียหายได้มากเพียงใด และน่าตกใจ คือ เรากลับยอมรับปัญหาเหล่านี้

admin

17/10/2021

บทเรียนสุดคลาสสิคของงานบริหารอสังหา เมื่อแบบอาคารไม่มี-ไม่อัปเดต

As-Built Document เทียบได้กับเป็น “แผนที่” ของการเดินทางไปสู่อนาคตของการบริหารสินทรัพย์อาคารนั้น ถ้าเปรียบป็นงานด้านบัญชี As-Built Document นี้คือ ‘งบดุล’

admin

10/09/2021

Digital Twin เทคโนโลยีที่ผู้บริหารต้องรู้จัก สู่การปฏิวัติการบริหารอาคาร-อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์

admin

31/08/2021