Bangkok Thailand 081-805-8694

EP 2 : Digital Twin ก้าวกระโดดของการปฏิวัติวงการวิศวกรรม

ครั้งแรก!!!กับสัมมนาออนไลน์
Digital Twin Thailand Series By Asset Activator
EP 2 : Digital Twin ก้าวกระโดดของการปฏิวัติวงการวิศวกรรม

พฤหัส 21 ต.ค. 2564
18.30-20.30 น.
พบกัน ที่ ClubHouse คลิก www.clubhouse.com/event/xparKQov
ฟังฟรี!

พบกับ
• ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asset Activator
แขกรับเชิญ
• ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ Asset Activator และ Vice-President BIM Service Leader จาก TEAM Group ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมระดับประเทศ การันตีความสำเร็จในงานโครงสร้างและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่กว่า 2,500 โครงการ ทั้งในและต่างประเทศ

Share us